فرمول تولید محلول قلیایی تمیز کننده و رسوب زدای ممبران RO اسمز معکوس 5

فرمول تولید محلول قلیایی تمیز کننده و رسوب زدای ممبران RO اسمز معکوس 5

فرمول تولید محلول قلیایی تمیز کننده و رسوب زدای ممبران RO اسمز معکوس 5

این فرمول برای ساخت محلول قلیایی رسوب زدا و تمیز کننده ممبران RO ارائه شده است.

 این محلول حین استفاده به صورت 30 درصد با آب مخلوط و در ممبران سیرکوله می گردد.

 این محلول شوینده رسوبات آلی را کاملا حل و پاک نموده و رسوبات معدنی را نیز خیلی خوب پاک می کند.

این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است