فرمول تولید پودر شوینده و رسوب زدای ممبران RO اسمز معکوس 1

فرمول تولید پودر شوینده و رسوب زدای ممبران RO اسمز معکوس 1

فرمول تولید پودر شوینده و رسوب زدای ممبران RO اسمز معکوس 1

این فرمول برای تهیه پودر شوینده و رسوب زدای مخصوص ممبران RO کاربرد دارد.

 این پودر به صورت 2 درصد با آب در ممبران سیرکوله شده و انواع رسوبات معدنی اکسید و سولفات و کربنات و هیدروکساید یونهای کلسیم و منیزم و آهن را حل و پاک می کند.

 این شوینده ترکیبات آلی را هم حل و پاک می کند.

این محصول کاملا تجزیه پذیر و دوستار محیط زیست است و هیچگونه آلودگی ایجاد نمی کند.

 تمام اجزای تشکیل دهنده این فرمول فود گرید و بی ضرر هستند و برای شستشوی ممبران تصفیه آب آشامیدنی مناسب هستند.

 تمام مواد مورد نیاز این فرمول داخل کشور در دسترس هستند.

این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است