فرمول تولید جوهر نوار تست یا نوار نشانگر رطوبت 2

فرمول تولید جوهر نوار تست یا نوار نشانگر رطوبت 2

فرمول تولید جوهر نوار تست یا نوار نشانگر رطوبت 2

این فرمول برای تهیه نوعی جوهر حساس به رطوبت کاربرد دارد که با تغییر رطوبت محیط تغییر رنگ می دهد.

 این جوهر توسط پرینتر قابل استفاده بر روی کاغد و سطوح چوبی و پارچه ای می باشد.

در دمای محیط و رطوبت زیر 50 درصد، آبی رنگ و در رطوبت بالای 70 درصد صورتی رنگ می باشد.

 برای تشخیص رطوبت در اشیاء و ترکیبات و همچنین به عنوان نشانگر خیس شدن مثلا برای پوشک بچه قابل استفاده است.

این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است.

سه ماده اولیه مورد نیاز برای ساخت این محصول داخل کشور یافت می شوند.